Finansinių galimybių analizė
Analizuojame ir įvertiname kliento  galimybes gauti  ES ar kitų fondų paramą.

Galimybių studijos, investiciniai projektai

Rengiame  Galimybių studijas, Investicinius projektus, Verslo planus, atlieka rinkos tyrimus bei finansinę ekonominę analizę.

Projektų administravimas

  • Projektų administravimas apima konkretaus projekto dokumentacijos parengimą  iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo; sutarties vykdymo priežiūrą;
  • viešųjų pirkimų organizavimas ir konkursinės medžiagos rengimas (apklausos, skelbimai, pirkimo dokumentai, techninės specifikacijos);
  • sutarčių projektų rengimas;
  • mokėjimo prašymų rengimas, teikimas;
  • projektų ataskaitų rengimas (veiklos, metinės, galutinės);
  • projektų finansų tvarkymas bei finansinių srautų planavimas;
  • projekto viešinimo veiklų koordinavimas;
  • konsultacijos projekto įgyvendinimo ir administravimo klausimais.

Projektų viešinimas
Atliekame  projektų viešinimo paslaugos organizavimą ir vykdymą. Projektų viešinimas apima informacijos parengimą, publikavimą, pranešimų spaudai parengimą bei išplatinimą naujienų agentūroms, specialių leidinių maketavimą ir pagaminimą, informacinių stendų maketavimą ir pagaminimą, konferencijų, seminarų ir informacinių renginių organizavimą.

Strateginiai dokumentai
Strateginių planavimo dokumentų ir bendrųjų planų rengimas