Teikiamos konsultacines paslaugas rengiant projektus Europos Sąjungos ir kitų fondų finansinei paramai gauti.

+ 10 metų veikiant įmonė

+ 10000 vnt. parengtų įvairių projektų

+ 100.000.000 EUR – tiek skirta lėšų parengtiems projektams