Galimybių studijos, investiciniai projektai

Mūsų konsultantai turi ilgametės patirties ir rengia  galimybių studijas, investicinius projektus, verslo planus  (savivaldybėms, apskritims, verslo įmonėms ir kitoms organizacijoms), atlieka rinkos tyrimus bei finansinę ekonominę analizę.
Projektų rengimas struktūrinei ES fondų paramai pritraukti ir įsisavinti apima infrastruktūros plėtros, socialinių paslaugų, žmogiškųjų išteklių, sveikatos sistemos, aplinkosaugos, bendruomenių sritis.